۵۴ واحد تولیدی در لیست صنایع آلاینده استان آذربایجان‌غربی قرار گرفتند

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بر گزاری جلسه بررسی وضعیت صنایع آلاینده استان گفت : جلسه بررسی وضعیت صنایع آلاینده این استان در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۱ برگزار شد و ۵۴ واحد تولیدی در لیست صنایع آلاینده قرار گرفتند.