تاکید “قیاسیان” بر حل مشکلات و اعتلای ورزش نابینایان و کم بینایان لرستان

سید آرش قیاسیان سرپرست ورزش وجوانان لرستان گفت : هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان از هیات‌های افتخار آفرین در ورزش استان است و قهرمانان خوبی در رشته هاییمانند جودو و دو ومیدانی دارد.