2 هزار دانشجوی بسیجی فارس به مناطق کم‌برخوردار اعزام می‌شوند

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس گفت: دانشجویان بسیجی استان فارس در ایام تابستان درقالب قرارگاه دانشجویی عهد خدمت به مناطق کم برخوردار اعزام شده و می‌شوند.

Author: