20 درصد از 52 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل قابلیت احیا دارند

20-درصد-از-52-هزار-واحد-تولیدی-تعطیل-و-نیمه-تعطیل-قابلیت-احیا-دارند

دبیر شورای عالی جهاد سازندگی با بیان اینکه 20 درصد از 52 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده قابلیت احیا دارند گفت: بخش زیادی از این واحد ها به دلیل اینکه تکنولوژی قدیمی دارند و نیاز روز بازار را تامین نمی‌کنند باید تغییر وضعیت داده شوند.