20 هواپیمای ایران ایر فعال است/ هواپیماهای فعال ایران ایر به 32 فروند افزایش می یابد

سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه تعمیر و نگهداری هواپیماهای هما را در مجموعه ایران ایر انجام می دهیم، گفت: در زمان حاضر 20 هواپیمای فعال در ناوگان داریم.

Author: