50میلیون دوز واکسن ذخیره داریم/ در 9 ماه گذشته فقط 11000 فوتی کرونا داشتیم

50میلیون-دوز-واکسن-ذخیره-داریم/-در-9-ماه-گذشته-فقط-11000-فوتی-کرونا-داشتیم

وزیر بهداشت با بیان 50 میلیون دوز واکسن ذخیره در کشور داریم، گفت: از دی ماه 1400 تا امروز تنها 11 هزار فوتی داشته‌ایم و افراد ضدواکسن باید بدانند که این مسئله از تأثیرات واکسیناسیون است زیرا هرچه واکسیناسیون افزایش یافت، نمودار فوتی‌ها نزولی شد.