«حسینیه معلی» تقلیدی از مسابقه عراقی بوده؟ / مجری شبکه 3 پاسخ داد

خراسان نوشت: مخاطب تلویزیون در سال‌های گذشته به برنامه‌ های کلیشه‌ای در ماه محرم عادت کرده بود. امسال هم  با آن‌که سریال تازه‌ای ویژه شب های محرم پخش نشد اما «حسینیه معلی» به عنوان رویکردی جدید در برنامه‌ های مناسبتی، مخاطب زیادی را به سمت خود کشاند.